Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Tucholi
 
 

mł. insp. Wiesław Gapa

nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

Wydział Kryminalny,

Posterunek Policji w Cekcynie,
Posterunek Policji w Gostycynie,
Posterunek Policji w Śliwicach,
Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny,
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Zespół Administracyjno-Gospodarczy,
Zespół ds. Łączności i Informatyki,
Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych.

 
Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi
 
 

nadkom. Marcin Szulczyk

nadzoruje następującą komórkę organizacyjną:

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego.

Metryczka

Data publikacji : 24.09.2008
Data modyfikacji : 28.07.2022
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Łukasz Tomaszewski
Osoba udostępniająca informację:
Łukasz Tomaszewski
Osoba modyfikująca informację:
Łukasz Tomaszewski
do góry