Kierownictwo - Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

Biuletyn Informacji Publicznej

Komendant Powiatowy Policji w Tucholi
 

nadkom. mgr Wiesław Gapa

nadzoruje następujące komórki organizacyjne:

Wydział Kryminalny,

Posterunek Policji w Cekcynie,
Posterunek Policji w Gostycynie,
Posterunek Policji w Śliwicach,
Zespół ds. Kadr i Szkolenia i Prezydialny,
Zespół ds. Ochrony Informacji Niejawnych,
Zespół Administracyjno-Gospodarczy,
Zespół ds. Łączności i Informatyki,
Jednoosobowe Stanowisko ds. Prasowo-Informacyjnych.

Pierwszy Zastępca Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi
 
 

kom. Marcin Szulczyk

nadzoruje następującą komórkę organizacyjną:

Wydział Prewencji i Ruchu Drogowego.

Metryczka

Data publikacji 24.09.2008
Data modyfikacji 10.09.2018
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Justyna Janiak
Osoba udostępniająca informację:
Jaroslaw Borchardt
Osoba modyfikująca informację:
Jarosław Borchardt
do góry