Oświadczenia majątkowe - Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

Biuletyn Informacji Publicznej

Oświadczenia majątkowe

Strona znajduje się w archiwum.

W związku z nowelizacją art. 62 Ustawy o Policji obowiązkowi publikacji na stronach Biuletynu Informacji Publicznej podlegają informacje zawarte w oświadczeniach majątkowych osób pełniących funkcje organów Policji z wyłączeniem danych dotyczących daty i miejsca urodzenia, numerów PESEL i NIP, miejsca zamieszkania i położenia nieruchomości.

Zgodnie z § 6 ust. 1 Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 17 lipca 2007 r. w sprawie postępowania w sprawach oświadczeń o stanie majątkowym policjantów oraz trybu publikowania oświadczeń o stanie majątkowym osób pełniących funkcje organów Policji (Dz.U. Nr 144, poz. 1015), przełożeni właściwi w sprawach osobowych osób pełniących funkcje organów Policji publikują informacje zawarte w oświadczeniach o ich stanie majątkowym w Biuletynie Informacji Publicznej w terminie 7 dni od dnia złożenia oświadczenia.

 

Oświadczenie majątkowe Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi

opublikowane zostało na stronie internetowej Komendy Wojewódzkiej Policji w Bydgoszczy.

 

Oświadczenia majątkowe

Metryczka

Data publikacji 22.10.2015
Data modyfikacji 22.10.2015
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Krzysztof Grzona
Osoba udostępniająca informację:
Krzysztof Grzona Zespół ds. Łączności i Informatyki
Osoba modyfikująca informację:
Krzysztof Grzona
do góry