Ochrona danych osobowych - RODO - Komenda Powiatowa Policji w Tucholi

Biuletyn Informacji Publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związkuz przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1)administratorem danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji  w  Tucholi jest Komendant Powiatowy Policji w Tucholi, ul. Dworcowa 17A, 89-500 Tuchola, z wyłączeniem zbiorów danych dla których administratorem jest : Komendant Wojewódzki Policji w Bydgoszczy ( Komenda Wojewódzka Policji w Bydgoszczy, ul. Powstańców Wielkopolskich 7, 85-090 Bydgoszcz) bądź Komendant Główny Policji ( Komenda Główna Policji, ul. Puławska 148/150,  02-624 Warszawa).  

2) inspektorem ochrony danych w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi jest Katarzyna Zywert e-mail: iod.kpp-tuchola@bg.policja.gov.pl

3) dane osobowe w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi przetwarzane są zgodnie z art. 6 ust 1 pkt a/b/c/d/e ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych.

4) odbiorcą danych osobowych przetwarzanych w Komendzie Powiatowej Policji  w Tucholi mogą być wyłącznie podmioty, którym ustawowo przysługuje takie uprawnienie;

5) dane osobowe mogą być przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej na podstawie umów międzynarodowych i przepisów prawa zezwalających na takie przekazanie;

6) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w  Tucholi będą przechowywane jedynie przez okres, na jaki pozwalają przepisy prawa w zakresie realizowanych zadań przez Komendanta Powiatowego Policji w Tucholi;

7) każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna, iż przetwarzanie jego danych osobowych narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.

8) każdej osobie, której dane przetwarzane są w Komendzie Powiatowej Policji w Tucholi przysługuje prawo żądania od Komendanta Powiatowego Policji w  Tucholi dostępu do danych osobowych, sprostowania lub ich usunięcia, ograniczenia przetwarzania odnoszącego się do jego danych osobowych, a także prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania – w sytuacjach przewidzianych prawem;

9) dane osobowe przetwarzane w Komendzie Powiatowej Policji w  Tucholi na podstawie ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych.

Metryczka

Data publikacji 25.05.2018
Data modyfikacji 04.04.2019
Podmiot udostępniający informację:
Komenda Powiatowa Policji w Tucholi
Osoba wytwarzająca/odpowiadająca za informację:
Katarzyna Zywert
Osoba udostępniająca informację:
sierż. szt. Bartosz Wiese KPP Tuchola
Osoba modyfikująca informację:
Bartosz Wiese
do góry